Tính Toán Lượng Mực Trong Quá Trình In

Số 1 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp.HCM

Hotline: 0908550650

Tính Toán Lượng Mực Trong Quá Trình In
Ngày đăng: 17/02/2022 09:47 AM

  Bước 1:
  Xác định độ phủ mực aplat tính theo số cm2 sẽ được in trên 1 tờ in (dựa trên lượng mực sử dụng trung bình cho các vùng in):
  In tông nguyên (aplat ) = 100%
  In hình ảnh = 50%
  In nét chữ, ảnh nét = 20%

  Thí dụ:
  Một bài in trắng đen kích thước 80cm x 60 cm. trong đó có 20 cm x 30 cm phủ mực tông nguyên, 60 x 30 cm là hình ảnh và 80 x 30 cm in chữ co 12. Ta có thể tính ra số cm2 in tông nguyên như sau:
  Vùng in tông nguyên: 20 cm x 30 cm x 100% = 600 cm2
  Vùng in hình ảnh: 60 cm x 30 cm x 50% = 900 cm2
  Vùng in chữ: 80 cm x 30 cm x 20% = 480 cm2
  Vậy cả 3 trang sẽ có: 600 cm2 + 900 cm2 + 480 cm2 = 1980 cm2 in tông nguyên.

  Bước 2:
  Xác định tổng số cm2 sẽ in tông nguyên bằng cách lấy số cm2 của 1 tờ in x tổng số tờ in

  Thí dụ:
  In số lượng 10.000 tờ thì tổng số cm2 in tông nguyên sẽ là:
  1980 cm2 x 10.000 = 19.800.000 cm2

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline