Hotline :

0908550650

In Đan Mai thông báo lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch từ 01/01/2022 đến 02/01/2022, thứ 2 - 03/01/2022 làm việc bình thường. In Đan Mai xin cảm ơn!

Hướng Dẫn Gửi File Online

1/ Gởi file qua Skype : indanmai

2/ Gởi file qua Gnail: indanmaictp@gmail.com

3/ Gởi file qua FTPftp://118.69.67.185

Đầu tiên,Khách hàng cần có tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) - liên hệ In Đan Mai để

được cấp tên đăng nhập và mật khẩu trong trường hợp truyền nhiều file và cần bảo mật.

Sau khi có tên đăng nhập và mật khẩu, kết nối với máy chủ FTP của In Đan Mai và sử dụng trình duyệt IE
( Internet Explorer).

Dưới mục "GỬI FILE" bên cạnh, nhấp vào: ftp://118.69.67.185

Sau đó, hãy thực hiện các bước sau:

  - Nhập username, password để đăng nhập vào ftp. Tên & passindanmai

  - Chép file cần gởi (copy và paste hoặc kéo file từ máy tính thả vào trình duyệt IE) vào thư mục FTP trên máy chủ của chúng tôi.

  - Chờ file chép xong 100% thì việc gởi file mới thực sự hoàn tất.