Hotline :

0908.550.650

Thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN NHỮNG ĐƠN HÀNG LỚN:

 

Với những đơn hàng số lượng nhiều vui lòng liên hệ Phòng Kế Toán để nhận hợp đồng và chuyển vào tài khoản sau:

 

CÔNG TY TNHH TMSX IN ĐAN MAI

Tài khoản: 15971369Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN NHỮNG ĐƠN HÀNG NHỎ:

 

Quý khách hàng vui lòng chuyển vào các tài khoản sau:

Thanh toán 1

 

ACB HÙNG VƯƠNG               200328339                  PHAN LÊ BẢO

Thanh toán 2

 

PGD MINH KHAI              060008116957                   PHAN LÊ BẢO