Hotline :

0908.550.650

Hướng Dẫn Gửi File Online

1/. Gởi file qua Skype : indanmai

2/. Gởi file qua FTPftp://118.69.67.185

 Ðể gửi file cho chúng tôi, đầu tiên, Quí Khách cần phải có tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password)

Xin Quí Khách vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được cấp tên đăng nhập và mật khẩu trong trường hợp truyền nhiều file và cần bảo mật.

Sau khi có tên đăng nhập và mật khẩu, Quí Khách kết nối với máy chủ FTP của chúng tôi và sử dụng trình duyệt IE ( Internet Explorer)

Bên dưới mục "GỬI FILE" bên cạnh, nhấp vào: ftp://118.69.67.185

 

Nhập username, password để đăng nhập vào ftp .Tên & pass : indanmai

Chép file cần gởi (copy và paste hoặc kéo file từ máy tính thả vào trình duyệt IE) vào thư mục ftp trên máy chủ của chúng tôi.

Chờ file chép xong 100% thì việc gởi file mới thực sự hoàn tất.